Πανελλήνιοι Διαγωνισμοί

ΨΗΦΙΑΚΟ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΚΟ ΑΡΧΕΙΟ ΑΙΓΙΝΑΣ

Η Καποδιστριακή Δημόσια Βιβλιοθήκη Αίγινας και η πολιτιστική εταιρεία “Η Αιγιναία”, εγκαινιάζουν από κοινού ένα φιλόδοξο έργο για τη διάσωση και ανάδειξη του φωτογραφικού υλικού από την Αίγινα του 20ού αιώνα.

Το Ψηφιακό Φωτογραφικό Αρχείο Αίγινας στοχεύει στη συλλογή, φύλαξη και ανάδειξη ψηφιακών αντιγράφων φωτογραφικού υλικού που αφορά την Αίγινα, τον πολιτισμό και την καθημερινή ζωή των κατοίκων στη διάρκεια του 20ού αιώνα, και το οποίο βρίσκεται ως επί το πλείστον στα χέρια ιδιωτών.

Θα αποτελείται από μία Βάση Δεδομένων, στην οποία θα καταχωρείται φωτογραφικό υλικό σύμφωνα με τις καθιερωμένες προδιαγραφές αντίστοιχων έργων, η οποία θα είναι προσβάσιμη από το κοινό μέσω των ιστοσελίδων των δύο φορέων. Το έργο που ξεκινά σήμερα, θα υλοποιηθεί σε πρώτη φάση κατά τη διετία 2024-2025, με επιμέλεια της Συντονιστικής Επιτροπής του έργου, που έχει αποφασιστεί με τη συναίνεση των δύο φορέων και αποτελείται από τους:

  • Γιώργο Καλόφωνο (Καποδιστριακή Δήμοσια Βιβλιοθήκη Αίγινας)
  • Γιώργο Μπόγρη (Αιγιναία)
  • Νεκτάριο Κουκούλη (Καποδιστριακή Δήμοσια Βιβλιοθήκη Αίγινας)
  • Αννίτα Λεούση (Αιγιναία)
  • Ελένη Σταμπόγλη (Αιγιναία)
  • Ντίνα Χατζίνα (Αιγιναία)

Η Συντονιστική Επιτροπή εξασφάλισε τη συνεργασία του Τμήματος Αρχειονομίας και Βιβλιοθηκονομίας του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής και θα συνεργαστεί με την τελειόφοιτη φοιτήτρια του Τμήματος Μαρία Απλαδά, ώστε η παραχώρηση υλικού από κατόχους του, η τεκμηρίωση και ανάρτηση στη Βάση Δεδομένων να γίνει με τις διεθνώς κατοχυρωμένες πρακτικές. Το έργο έρχεται να συμπληρώσει ένα κενό στη διαχείριση της πολιτιστικής κληρονομιάς του νησιού, και θα είναι ανοιχτής πρόσβασης, κατοχυρώνοντας ταυτόχρονα τα πνευματικά δικαιώματα ιδιοκτητών του παραχωρούμενου υλικού, σύμφωνα με το ισχύον νομικό πλαίσιο, καθώς και τις τυχόν επιθυμίες των ιδιοκτητών τους.

Η ιδέα προέκυψε από το αυξανόμενο ενδιαφέρον που εκφράζεται από πολύ κόσμο στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, για τέτοιο φωτογραφικό υλικό που αναρτάται ωστόσο περιστασιακά, συχνά χωρίς την αναγκαία τεκμηρίωση ή τη δυνατότητα αναζήτησης αντίστοιχων τεκμηρίων. Η Συντονιστική Επιτροπή καλεί κατόχους φωτογραφικού υλικού που επιθυμούν να το παραχωρήσουν στο Αρχείο, να επικοινωνήσουν στο μέιλ της Αιγιναίας aeginaia@gmail.com. Η Συντονιστική Επιτροπή θα έχει τακτικές συναντήσεις στον χώρο της Καποδιστριακής Δημόσιας Βιβλιοθήκης και μπορεί να παραλάβει υλικό. Οι μέρες/ώρες θα ανακοινωθούν στις σελίδες κοινωνικής δικτύωσης των δύο φορέων. Η Επιτροπή διατηρεί το δικαίωμα να μην περιλάβει στο Αρχείο φωτογραφίες που κρίνει ότι δεν ταιριάζουν στους σκοπούς του έργου.

Το Ψηφιακό Φωτογραφικό Αρχείο Αίγινας, βασίζεται στη συμμετοχή και τη συνεργασία όλων προκειμένου να καταστεί ένα εργαλείο έρευνας και διάσωσης του σύγχρονου πολιτισμού του νησιού. Ήδη πολύς κόσμος δείχνει έντονο ενδιαφέρον για το εγχείρημα και επιθυμεί να συμβάλλει με παλιές φωτογραφίες που τηρούνται σε οικογενειακά αρχεία. Άγνωστες στιγμές της καθημερινής ζωής του τόπου, σημαντικές επέτειοι, αλλαγές στο τοπίο, καταγράφονται και γίνονται άμεσα διαθέσιμα μέσα από ένα εύχρηστο, ανοικτό, διαρκώς εμπλουτιζόμενο αρχείο. Η Συντονιστική Επιτροπή, πλαισιώθηκε ήδη από ομάδα εθελοντών, και το σκανάρισμα, η τεκμηρίωση και ανάρτηση γίνεται στον χώρο της Καποδιστριακής Δημόσιας Βιβλιοθήκης με τεχνικό εξοπλισμό που παραχωρεί ο φορέας για το έργο. Στόχος είναι να έχουν αναρτηθεί τουλάχιστον 1.000 τεκμήρια μέχρι τον Οκτώβριο 2024.

Η Συντονιστική Επιτροπή

20 Ιανουαρίου 2024