Camera

Η CANON ΠΑΡΟΥΣΙAΖΕΙ ΤΗΝ EΚΘΕΣΗ “FUTURE OF FILMMAKING”

Μέσω αυτής, φιλοδοξεί να εξετάσει τους τρόπους “με τους οποίους οι κινηματογραφιστές του μέλλοντος θα ταράξουν τα νερά στον χώρο”!

Η Canon συνεργάστηκε με το The Future Laboratory για τη δημιουργία της έκθεσης “Future of Filmmaking” η οποία εξετάζει το μέλλον και το τι θα φέρει η επόμενη δεκαετία στον τομέα της κινηματογραφικής παραγωγής.

Αξιοποιώντας τη βαθιά γνώση που παρείχαν επτά πρωτοπόροι του κλάδου από όλη την Ευρώπη, καθώς και στελέχη της Canon με ειδίκευση στα αντίστοιχα προϊόντα και στον χώρο, η έκθεση καλύπτει τα πάντα: από το ρόλο των γιγάντων στον χώρο του streaming και της εικονικής παραγωγής, μέχρι την εκπαίδευση, την πολύμορφη αφήγηση ιστοριών και τα πρότυπα βιωσιμότητας, σκιαγραφώντας τους τρόπους με τους οποίους οι κινηματογραφιστές του μέλλοντος θα επαναπροσδιορίσουν τον χώρο, μετασχηματίζοντας το πώς, το γιατί και τα θέματα που εξιστορούνται σύμφωνα με νέες προτεραιότητες.

Η έκθεση αναδεικνύει την άνοδο τεσσάρων βασικών τύπων κινηματογραφιστών που ωθούνται από νέους τρόπους αντιμετώπισης της ψηφιακής αναδυόμενης τεχνολογίας και από τη συλλογική σκέψη και ενδυνάμωση και τον τρόπο με τον οποίο μεταμορφώνουν τον κλάδο:

 1. Δυναμικοί δημιουργοί
 2. Ειδικοί στη νέα τεχνολογία
 3. Συμβιωτικοί αφηγητές ιστοριών
 4. Συνειδητοποιημένες συλλογικότητες


Δυναμικοί δημιουργοί
– Ο κλάδος έχει αρχίσει να αντιλαμβάνεται την πολιτιστική και εμπορική δύναμη των μεμονωμένων δημιουργών και κινηματογραφιστών, που θέτουν νέα πρότυπα τα οποία διασφαλίζουν ότι ο εκδημοκρατισμός εκτείνεται έως την προσβασιμότητα, την εκπαίδευση και ακόμη πιο μακριά. Οι παραδοσιακοί δημιουργοί μπαίνουν όλο και περισσότερο στο περιθώριο και τα όρια μεταξύ επαγγελματιών και ερασιτεχνών θολώνουν, επιτρέποντας σε ευφάνταστες ιδέες να αναδειχθούν σταδιακά ως η μόνη προϋπόθεση για τη δημιουργία περιεχομένου με επιτυχία. Για αυτούς τους νέους δυναμικούς δημιουργούς, υπάρχουν δύο βασικές τάσεις:

 • Η ανάπτυξη προσιτών συσκευών: Οι εύχρηστες λύσεις υλικού και λογισμικού μειώνουν τα εμπόδια για την είσοδο στον χώρο της δημιουργίας, επιτρέποντας στους δημιουργούς να παράγουν αποτελέσματα επαγγελματικού επιπέδου.
 • Η άνοδος νέων κοινωνικών δικτύων: Οι δημιουργικές κοινότητες και οι πλατφόρμες κοινωνικών δικτύων προσπαθούν να αναδιαρθρώσουν τις θέσεις στον χώρο της παραγωγής, προσφέροντας εναλλακτικούς δρόμους που διευκολύνουν την πρόσβαση.

Ειδικοί στη νέα τεχνολογία – Κινηματογραφιστές που βελτιστοποιούν την τεχνολογική επιτάχυνση, υποβοηθώντας την ευφυή αποδοτικότητα. Προσπαθούν για κινηματογραφική παραγωγή που είναι ευέλικτη, αποτελεσματική και βελτιωμένη. Οι ειδικοί στη νέα τεχνολογία συμβάλλουν στην προώθηση τριών βασικών τάσεων: τη χρήση προσαρμοζόμενων συστημάτων, την ανάδυση της εικονικής παραγωγής κατ’ απαίτηση (VPOD, virtual production on demand) και την άνοδο του Metaverse:

 • Προσαρμοζόμενα οικοσυστήματα: Η τεχνητή νοημοσύνη (AI), τα συστήματα αναλύσεων και η αυτοματοποίηση αντικαθιστούν προηγούμενες κατακερματισμένες διαδικασίες παραγωγής με λύσεις άμεσης απόκρισης που μπορούν να αποφέρουν οφέλη τόσο σε παραγωγές μεγάλης κλίμακας όσο και μικρής.
 • Εικονική παραγωγή κατ’ απαίτηση: Οι πλατφόρμες εικονικής παραγωγής, εκτός από αναγκαιότητα για τον κλάδο την εποχή της πανδημίας, εξελίσσονται πλέον σε καθιερωμένες, συχνά βελτιωμένες μεθόδους κινηματογραφικής παραγωγής, καθώς διάφορες ευφυείς εταιρείες δημιουργούν όλο και περισσότερες λύσεις και στούντιο εικονικής παραγωγής έτοιμα για χρήση.
 • Άνοδος του Μετασύμπαντος (Metaverse): Οι νέες εικονικές τεχνολογίες μεταμορφώνουν τις μέχρι σήμερα περιθωριακές παραγωγές σε περιζήτητες εμπειρίες ψυχαγωγίας, με το μετασύμπαν να δημιουργεί δυνατότητες για απόλυτα «εμβυθιστικές» (immersive), προσαρμόσιμες ταινίες και εκπομπές.

Συμβιωτικοί αφηγητές ιστοριών – Αξιοποιούν τα δεδομένα και τον εκδημοκρατισμό για τη δημιουργία σχέσεων κοινού/καταναλωτή βασισμένων στην ανταλλαγή. Η Canon εμβαθύνει στους τρόπους με τους οποίους οι εξελίξεις στην AI, στα δεδομένα και στην αποκέντρωση επιτρέπουν στους κινηματογραφιστές να δημιουργούν νέες σχέσεις ανταλλαγής μεταξύ κοινού και δημιουργών. Οι συμβιωτικοί αφηγητές ιστοριών προωθούν την αξιοποίηση των δεδομένων κοινού, την έκρηξη του υπερτοπικού περιεχομένου και την ανάδυση αποκεντρωμένων δυνατοτήτων:

 • Δεδομένα κοινού: Οι έξυπνοι αφηγητές ιστοριών αντιδρούν στην θεώρηση των μαζικών δεδομένων (big data) ως απειλή για τη δημιουργικότητα και τις ανεξάρτητες παραγωγές· αντίθετα, συνεργάζονται με κινήσεις οι οποίες λαμβάνουν υπόψη τον ανθρωπολογικό παράγοντα των δεδομένων, που τους φέρνουν πιο κοντά στο κοινό τους.
 • Υπερτοπικό περιεχόμενο: Με ώθηση από τα κινήματα κοινωνικής δικαιοσύνης και άλλα που αναπτύχθηκαν κατά την πανδημία, μια νέα εποχή κινηματογραφικών παραγωγών και υλικού streaming αγκαλιάζει τις λεπτές πολιτισμικές διαφορές και θέτει τις περιφερειακές ιστορίες στο παγκόσμιο στερέωμα.
 • Αποκεντρωμένες δυνατότητες: Οι νέες τεχνολογίες επιτρέπουν νέες συμπεριφορές και οδούς δημιουργικής παραγωγής και κατανάλωσης περιεχομένου. Η αυξανόμενη υιοθέτηση του Web3 και της αποκεντρωμένης χρηματοδότησης (Decentralised Finance, DeFi) φέρνει επανάσταση στα οικονομικά μοντέλα, επιτρέποντας στους κινηματογραφιστές να δημιουργούν υλικό σε συνεργασία με κινητροδοτούμενες κινηματογραφικές κοινότητες.

Συνειδητοποιημένες συλλογικότητες Κινηματογραφιστές οι οποίοι επικεντρώνονται στα πρότυπα του κλάδου, τη βιωσιμότητα και τις συλλογικές λύσεις. Παράλληλα με τις αναταράξεις που έφερε η πανδημία, είδαμε μια αλλαγή σε επίπεδο κοινωνίας προς μια πιο προοδευτική, υπεύθυνη και βιώσιμη δράση – και η κινηματογραφική βιομηχανία το έχει αισθανθεί αυτό. Τα θέματα δεοντολογίας στον κινηματογραφικό κλάδο έχουν αποκτήσει ιδιαίτερα μεγάλη σημασία, ενθαρρύνοντας μια νέα ομάδα καταναλωτών να δώσουν προτεραιότητα στις συλλογικές και προοδευτικές κινήσεις με στόχο τη βελτίωση του κλάδου. Προωθώντας αυτές τις αξίες, οι συνειδητοποιημένες συλλογικότητες μετασχηματίζουν τις «δηλώσεις στόχων» σε πρόοδο, οδηγώντας στην επέκταση τριών βασικών τάσεων: την ανάδυση βιώσιμων πρωτοβουλιών, την απαίτηση για ανοιχτά πρότυπα και την άνοδο της λαϊκής ισχύος.

 • Βιώσιμες πρωτοβουλίες: Οι συνεργατικές πρωτοβουλίες υπερβαίνουν το υποκριτικό ενδιαφέρον και περνούν στη δράση, προσφέροντας μέσω της ομαδικής εργασίας των μελών τους λύσεις που σέβονται το περιβάλλον και μειώνουν τις τεραστίων διαστάσεων εκπομπές των παραγωγών.
 • Ανοιχτά πρότυπα: Τόσο οι καθιερωμένες όσο και οι αναδυόμενες πλατφόρμες αναγνωρίζουν τη δύναμη της προώθησης νέων προτύπων σε κάθε στάδιο της παραγωγής, δημιουργώντας ανοικτό κώδικα και λογισμικό που μπορούν να δοκιμαστούν και να βελτιωθούν συλλογικά από τον κλάδο.
 • Λαϊκή ισχύς: Τα προοδευτικά δίκτυα προσφέρουν νέες οδούς εισόδου στον κινηματογραφικό κλάδο, ενώ αφθονούν οι ευκαιρίες για εργαλεία υλικού και πλατφόρμες λογισμικού που έχουν σχεδιαστεί για ποικίλα ταλέντα με εξίσου ποικίλα αφηγήματα.

Η έκθεση της CanonFuture of Filmmaking” είναι διαθέσιμη για λήψη με ένα κλικ εδώ!

 


Aρθρογράφος

Ρούλα Χαρίτου

Απόφοιτος του Τμήματος Επικοινωνίας, Μέσων και Πολιτισμού του Παντείου Πανεπιστημίου. Εργάζεται από το 2008 στη Nexus Publications, στον τομέα της Διαφήμισης και των Δημοσίων Σχέσεων. H επικοινωνία για εκείνη είναι τρόπος ζωής και γι' αυτό και ασχολείται επαγγελματικά με αυτήν. Αγαπάει επίσης το χορό και τη μουσική.