Διαγωνισμοί

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑΣ ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΟ

Προθεσμία συμμετοχής: έως 31/10/2022 και ώρα 14:00!

Το Τμήμα Περιβάλλοντος, σε συνεργασία με το Τμήμα Αλιείας, την Υπηρεσία Θήρας και Πανίδας και με την υποστήριξη της Φωτογραφικής Εταιρείας Κύπρου – Τμήμα Πάφου, διοργανώνει Διαγωνισμό Φωτογραφίας με θέμα: «Ανάδειξη της βιοποικιλότητας και των τοπίων της προστατευόμενης περιοχής του Ακάμα».

Οι φωτογραφίες που θα υποβληθούν πρέπει να έχουν ως θέμα τα είδη χλωρίδας, πανίδας αλλά και οικοτόπων που απαντώνται στη Χερσόνησο Ακάμα, τα διαφορετικά τοπία/οικοσυστήματα της περιοχής, συμπεριλαμβανομένων και των  παραδοσιακών αρχιτεκτονικών στοιχείων που χαρακτηρίζουν την περιοχή (πχ δόμες, στιάθκια, καμίνια, λιθόστρωτα, ξερολιθιές, πηγάδια, πηγές).

Ο διαγωνισμός είναι ανοικτός και απευθύνεται σε κάτοικους της Κύπρου. Δεν μπορούν να συμμετέχουν τα μέλη της κριτικής επιτροπής και πρόσωπα που συνδέονται με τα μέλη της επιτροπής άμεσα επαγγελματικά ή με συγγένεια 1ου η 2ου βαθμού.

Οι φωτογραφίες των συμμετεχόντων θα εκτίθενται σε μορφή έκθεσης καθόλη τη διάρκεια των εργασιών Συνεδρίου που θα πραγματοποιηθεί μεταξύ 23 – 25 Νοεμβρίου 2022 στην περιοχή του Ακάμα. Στο πλαίσιο του διαγωνισμού θα απονεμηθούν τρία (3) βραβεία και τέσσερις (4) έπαινοι.

Για πληροφορίες όσον αφορά στον Τρόπο συμμετοχής και τους Όρους του διαγωνισμού, μπορείτε να κατεβάσετε τα σχετικά PDF:

Ο Διαγωνισμός διεξάγεται στο πλαίσιο του Έργου «Διαχείριση της Περιοχής του Δικτύου NATURA 2000 – Χερσόνησος Ακάμα», το οποίο συγχρηματοδοτείται από το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ανταγωνιστικότητα και Αειφόρος Ανάπτυξη» 2014-2020.

 


Aρθρογράφος

Κωνσταντίνος Φλώρος

Στην Νexus Publications AΕ από το 1998, είναι σήμερα ο Διευθυντής Εκδόσεων της εταιρίας. Mέλος της EISA (Expert Imaging and Sound Association) από το 2003. Μέλος της Ένω­σης Συντακτών Περιοδικού-Ηλεκτρονικού Tύπου (EΣΠΗΤ) και της Διεθνούς Ομοσπονδίας Δημοσιογράφων (ΙFJ) από το 2005.