Market

ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ ΤΥΠΟΥ EPSON ΣΤΟ ΚΠΙΣΝ

Πολλές επιχειρήσεις δεν επωφελούνται από τις σημαντικές βελτιώσεις στη συντήρηση, την παραγωγικότητα και τα οικονομικά οφέλη που συνεπάγεται η χρήση της τεχνολογίας inkjet!

Συνέντευξη Τύπου πραγματοποίησε (7/6) η Epson, στο Κέντρο Πολιτισμού Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος, στο πλαίσιο της οποίας παρουσίασε την πρόσφατη έρευνα που διεξήγαγε σε μικρομεσαίες ελληνικές επιχειρήσεις, επιβεβαιώνοντας ότι η τεχνολογία inkjet της εταιρίας βελτιώνει την παραγωγικότητα και το οικολογικό αποτύπωμα των επιχειρήσεων. Παράλληλα, παρουσιάστηκε για πρώτη φορά ο επαγγελματικός εκτυπωτής inkjet WorkForce Enterprise WF-C20590. Το Photonet ήταν εκεί!

Η Epson, παρουσίασε τα συμπεράσματα έρευνας που διεξήγαγε, πραγματοποιώντας πάνω από 2300 συνεντεύξεις υπαλλήλων από την Ευρώπη, τη Μέση Ανατολή και την Αφρική, μεταξύ των οποίων και 100 Ελλήνων εργαζομένων σε μικρομεσαίες επιχειρήσεις στην Ελλάδα, με στόχο την χαρτογράφηση των αναγκών και των προσδοκιών τους στον εργασιακό χώρο. Τα συγκεκριμένα συμπεράσματα καταδεικνύουν τη σημασία ανάπτυξης τεχνολογιών που στοχεύουν στη δημιουργία ενός βιώσιμου εργασιακού περιβάλλοντος και την αύξηση της παραγωγικής δύναμης μιας επιχείρησης, τομείς στους οποίους έρχεται να απαντήσει η Epson, φέρνοντας την επαναστατική αλλαγή από τη laser στην inkjet τεχνολογία, μέσα από τους πρωτοποριακούς επαγγελματικούς εκτυπωτές της.

Συγκεκριμένα, τα αποτελέσματα της έρευνας εστίασαν σε τρεις βασικούς τομείς που απασχολούν τις σύγχρονες επιχειρήσεις: την παραγωγικότητα, την οικονομία και το περιβάλλον. Πιο αναλυτικά, τα αποτελέσματα υποδεικνύουν ότι 498 εκατ. ευρώ χάνονται ετησίως εξαιτίας χαμένων παραγωγικών ωρών από προβλήματα ΙΤ, με πάνω από το μισό να αποδίδεται στους εκτυπωτές, αγγίζοντας το συνολικό ποσό των 263 εκατ. ευρώ. Ωστόσο, ενώ από τις απαντήσεις των ερωτηθέντων προκύπτει ότι τα προβλήματα σχετικά με το χρόνο εκτός λειτουργίας των εκτυπωτών ευθύνονται για την απώλεια 8,2 λεπτών κατά μέσο όρο στη διάρκεια της ημέρας, ο ρόλος των εκτυπωτών εξακολουθεί να είναι απαραίτητος τόσο για την αποδοτικότητα όσο και για την παραγωγικότητα στο γραφείο, καθώς πιστεύουν ότι η μέση παραγωγικότητα θα μειωνόταν κατά 30% εάν δεν χρησιμοποιούνταν πλέον εκτυπωτές.

Όσον αφορά στη σημασία της εκτύπωσης στον εργασιακό χώρο, το 90% των ερωτηθέντων δηλώνουν ότι διαδραματίζει σημαντικό ρόλο στην εργασία τους, με το 72% να θεωρεί ότι η απουσία έντυπων εγγράφων στο γραφείο αποτελεί μη ρεαλιστικό σενάριο, το 81% να επισημαίνει ότι οι εκτυπωτές είναι ζωτικής σημασίας για αποτελεσματική εργασία, ενώ το 83% θεωρεί το χαρτί βασικό συστατικό των επιχειρήσεων. Βάσει αυτών των ευρημάτων, οι επιχειρήσεις θα μπορούσαν να επωφεληθούν από τον έλεγχο των δικτύων των εκτυπωτών τους, καθώς, όπως δείχνει η έρευνα, πολλές δεν χρησιμοποιούν τις καλύτερες τεχνολογίες ή πρακτικές εκτύπωσης.

Όσον αφορά στις περιβαλλοντικές πρωτοβουλίες των εταιρειών, παρόλο που έχουν αυξημένη απήχηση μεταξύ των υπαλλήλων, σύμφωνα με την έρευνα, πιστεύεται ότι δεν υποστηρίζονται τόσο ένθερμα από τις ίδιες τις εταιρείες. Συγκεκριμένα, ενώ το 95% των ερωτηθέντων θεωρεί πολύ σημαντική την προστασία του περιβάλλοντος και το 39% των οργανισμών δήλωσαν πως έδωσαν περισσότερη σημασία στις οικολογικές πρωτοβουλίες την προηγούμενη χρονιά, προκύπτει ότι το 28% των οργανισμών εκτιμά τις οικολογικές πρωτοβουλίες μόνο εφόσον δεν επιφέρουν κόστος. Το 63,5% των ερωτηθέντων δήλωσαν ότι οι περιβαλλοντικές προσπάθειες των επιχειρήσεων εξακολουθούν να επικεντρώνονται σε «γρήγορες λύσεις», όπως είναι η ανακύκλωση χαρτιού και ο φωτισμός χαμηλής κατανάλωσης, ενώ, μόλις το 36% είπαν ότι καταβάλλουν προσπάθειες για τη μείωση του συνολικού αποτυπώματος άνθρακα.

Κάντε την αλλαγή!

Επειδή σχεδόν τα τρία τέταρτα των δικτύων επαγγελματικών εκτυπωτών στην Ελλάδα εξακολουθούν να αποτελούνται από εκτυπωτές laser, πολλές επιχειρήσεις δεν επωφελούνται από τις σημαντικές βελτιώσεις στη συντήρηση, την παραγωγικότητα και τα οικονομικά οφέλη που συνεπάγεται η επιχειρηματική χρήση της τεχνολογίας inkjet. Το 29% των ερωτηθέντων δήλωσαν πως πραγματοποίησαν την αλλαγή από εκτυπωτές laser σε εκτυπωτές inkjet, στο πλαίσιο υποστήριξης οικολογικών πρωτοβουλιών. H χρήση εκτυπωτών τεχνολογίας inkjet εξασφαλίζει μείωση κόστους της εκτύπωσης κατά 50%, σε σύγκριση με την τεχνολογία laser, μείωση στην κατανάλωση ισχύος έως 96%, στα απόβλητα έως 94%, ενώ στο συνολικό αποτύπωμα άνθρακα έως 92%. Σύμφωνα με στοιχεία από έρευνα της IDC, προβλέπεται ρυθμός ανάπτυξης 10,2% στη χρήση της τεχνολογίας inkjet στις επιχειρήσεις μέχρι το 2020.