Ενδιαφέρουν

ΦΟΙΒΟΣ: ΕΠΕΙΓΟΥΣΑ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣ ΦΩΤΟΓΡΑΦΟΥΣ ΔΗΜΙΟΥΡΓΟΥΣ

Διαβάστε το πλήρες κείμενο του Οργανισμού Συλλογικής Διαχείρισης δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας των φωτογράφων!

Παράταση προθεσμίας έως 29.12.2023 για την υποβολή δικαιολογητικών από φωτογράφους δικαιούχους εύλογης αμοιβής (α.18 ν.2121/1993 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει) για την είσπραξη αυτού του δικαιώματος. 

Με απόφαση του ΔΣ του ΦΟΙΒΟΥ, παρατείνεται έως 29.12.2023 η προθεσμία υποβολής δικαιολογητικών από φωτογράφους που είναι δικαιούχοι δικαιώματος εύλογης αμοιβής (άρθρου 18 ν.2121/1993 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει) για το έτος 2023 ή/και για προηγούμενα έτη, σύμφωνα με το νόμο, το καταστατικό και τις αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης.

Ειδικότερα, ο ΦΟΙΒΟΣ καλεί όσους φωτογράφους είναι δικαιούχοι του παραπάνω δικαιώματος, δηλαδή όσοι έχουν φωτογραφίες (δικές τους ή ως νόμιμοι κληρονόμοι βάσει τελεσίδικης απόφασης/πιστοποιητικού κληρονομητηρίου) δημοσιευμένες, αποδεδειγμένα επ` αμοιβή ή με οποιαδήποτε δαπάνη καταβληθείσα από τρίτο (προς τους δικαιούχους ή προς τρίτο/-ους) εξ αιτίας της με οποιονδήποτε τρόπο δημοσίευσης/χρήσης τους (ιδίως λόγω δημοσίευσης μέσω έντυπου ή ηλεκτρονικού μέσου μαζικής ενημέρωσης, λόγω δημοσίευσης ή/και παρουσίασης στο κοινό με οποιονδήποτε τρόπο, αναλογικά, ραδιοτηλεοπτικά ή ηλεκτρονικά, μέσω ιστοτόπου/-ων ή ιστοσελίδας/- ων, συστηματικά, λόγω έκθεσης ή/και παρουσίασης στο κοινό με οποιονδήποτε τρόπο σε δημόσιο χώρο ή σε οποιονδήποτε άλλο χώρο με πρόσβαση του κοινού σε αυτόν ή/και λόγω δημοσίευσής τους μέσω αντίστοιχων ενημερωτικών φυλλαδίων τέτοιας έκθεσης, λόγω δημοσίευσης μέσω βιβλίου ή/και λευκώματος -με ISBN-, ή λόγω διαχείρισης/εκμετάλλευσης της χρήσης τους εν γένει), μέσω νομίμων παραστατικών, σύμφωνα με τη φορολογική νομοθεσία (όπως, ΤΠΥ, ΑΠΥ, τίτλο κτήσης – πρώην απόδειξη δαπάνης-, σύμβαση ή ιδιωτικό συμφωνητικό, δικαστική απόφαση ή απαίτηση, κατακύρωση εκπλειστηριάσματος από αναγκαστική εκτέλεση κ.ά.), παρέχοντας τη δυνατότητα αναπαραγωγής αυτών των φωτογραφιών σε άλλους τρίτους προς ιδιωτική χρήση τους κι εφ’ όσον αυτό το δικαίωμα δεν υπόκειται σε παραγραφή και υπό τη προϋπόθεση, επίσης, πλήρωσης των διατάξεων της κείμενης νομοθεσίας εν γένει και των αποφάσεων της Γενικής Συνέλευσης του ΟΣΔ ΦΟΙΒΟΣ ΣΥΝ.Π.Ε., να επικοινωνήσουν με τον Οργανισμό στην ηλεκτρονική διεύθυνση foebusds@gmail.com. 

Για την γενικότερη ενημέρωσή τους και πληροφορίες αναφορικά με το εν λόγω δικαίωμα, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επισκέπτονται την ιστοσελίδα του Οργανισμού http://www.foebus.gr και ειδικότερα εδώ.

 


Aρθρογράφος

Κωνσταντίνος Φλώρος

Στην Νexus Publications AΕ από το 1998, είναι σήμερα ο Διευθυντής Εκδόσεων της εταιρίας. Mέλος της EISA (Expert Imaging and Sound Association) από το 2003. Μέλος της Ένω­σης Συντακτών Περιοδικού-Ηλεκτρονικού Tύπου (EΣΠΗΤ) και της Διεθνούς Ομοσπονδίας Δημοσιογράφων (ΙFJ) από το 2005.