Νέα

ΦΟΙΒΟΣ: “ΝΕΑ ΕΠΙΘΕΣΗ ΣΤΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΤΩΝ ΔΗΜΙΟΥΡΓΩΝ”

“Xωρίς ποινικές συνέπειες, η καταβολή της εύλογης αμοιβής από τις υπόχρεες εταιρείες καθίσταται στην πράξη περίπου …προαιρετική!”

Ο «ΦΟΙΒΟΣ» είναι ο Οργανισμός Συλλογικής Διαχείρισης δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας των φωτογράφων, o οποίος έχει ως σκοπό την προστασία ή/και την διαχείριση των περιουσιακών δικαιωμάτων των φωτογράφων – συνεταίρων μελών του. Σε ανακοίνωση που εξέδωσε στις 9/6/17, αναφέρεται σε ρύθμιση νομοσχεδίου του Υπουργείου Δικαιοσύνης, που βρίσκεται σε διαβούλευση, η οποία σύμφωνα με τον Οργανισμό “δυναμιτίζει την ελάχιστη αυτή αποζημίωση της ‘εύλογης αμοιβής’ και στρέφεται ευθέως κατά των εργατών του πολιτισμού, των δημιουργών.”

Αναλυτικά το κείμενο τηε ανακοίνωσης:

Σε νομοσχέδιο του Υπουργείου Δικαιοσύνης που βρίσκεται σε διαβούλευση έχει προστεθεί διάταξη με την οποία καταργούνται οι ποινικές κυρώσεις σε περίπτωση μη υποβολής υπεύθυνης δήλωσης ή μη καταβολής εύλογης αμοιβής του άρθρου 18 παρ. 3 του Νόμου 2121/93 «Περί Πνευματικής Ιδιοκτησίας».

(Η λεγόμενη «εύλογη αμοιβή» είναι ένα μικρό «αποζημιωτικό αντιστάθμισμα», μια ελάχιστη αποζημίωση που εισπράττουν οι δημιουργοί και οι δικαιούχοι πνευματικής ιδιοκτησίας ώστε τα έργα τους να αναπαράγονται ελεύθερα για ιδιωτική χρήση με τεχνικά μέσα. Οφείλουν να την καταβάλλουν οι εισαγωγείς ή οι κατασκευαστές των αντίστοιχων τεχνικών μέσων. Δείτε τη σχετική διάταξη του Υπουργείου στο σύνδεσμο εδώ.)

Είναι προφανές πως χωρίς ποινικές συνέπειες η καταβολή της εύλογης αμοιβής από τις υπόχρεες εταιρείες καθίσταται στην πράξη περίπου …προαιρετική! Πρόκειται δηλαδή για μια ενέργεια υπέρ των επιχειρηματικών συμφερόντων και απολύτως σε βάρος των δημιουργών, χωρίς μάλιστα σε καμιά περίπτωση να σχετίζεται με κάποιο είδους …«προαπαιτούμενων», ώστε να μπορεί να εξηγηθεί, έστω και προσχηματικά, μια τέτοια ενέργεια.

Η προτεινόμενη ρύθμιση, δυναμιτίζει την ελάχιστη αυτή αποζημίωση της «εύλογης αμοιβής» και στρέφεται ευθέως κατά των εργατών του πολιτισμού, των δημιουργών.

Για τον ΟΣΔ ΦΟΙΒΟΣ

Ο Πρόεδρος Γιώργος Παπαθανασίου

Ο Γεν. Γραμματέας Δημήτρης Τσεβάς

Με αφορμή την παραπάνω ανακοίνωση, ας θυμηθούμε την ταυτότητα του Φοίβου, όπως αυτή δημοσιεύεται στην επίσημη ιστοσελίδα του:

Ο «ΦΟΙΒΟΣ» είναι ο Οργανισμός Συλλογικής Διαχείρισης δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας των φωτογράφων υπό την μορφή του Αστικού Μη Κερδοσκοπικού Συνεταιρισμού Περιορισμένης Ευθύνης, που, σύμφωνα και με τις ειδικότερες διατάξεις του Ν. 2121/93 όπως ισχύει, περί Πνευματικής Ιδιοκτησίας, έχει ως σκοπό την προστασία ή/και την διαχείριση των περιουσιακών δικαιωμάτων των φωτογράφων – συνεταίρων μελών του.

 Βασικός σκοπός είναι η συλλογική διαχείριση των Πνευματικών Δικαιωμάτων των φωτογράφων, δηλαδή ο Οργανισμός εισπράττει και διανέμει στα μέλη του όσα δικαιώματα δεν είναι δυνατό από τον Νόμο περί Πνευματικής Ιδιοκτησίας (Ν.2121/93) να εισπραχθούν ατομικά από κάθε φωτογράφο. Μεταξύ αυτών των δικαιωμάτων συμπεριλαμβάνεται η «εύλογη αμοιβή» που προβλέπεται για την ελεύθερη ιδιωτική αναπαραγωγή των φωτογραφικών έργων.

 Επίσης ο «ΦΟΙΒΟΣ» μπορεί να παρέχει κάθε δυνατή νομική βοήθεια στους συνεταίρους όσον αφορά τα δικαιώματα Πνευματικής Ιδιοκτησίας που του έχουν αναθέσει, να διαχειρίζεται και να προστατεύει το πρωτογενές δικαίωμα όσων μελών του επιθυμούν την εκπροσώπησή τους κατά τη διάρκεια διαπραγματεύσεων συμβάσεών τους καθώς και την αντίστοιχη εκπροσώπησή τους ενώπιον Δικαστηρίων σε ατομική βάση, κι επίσης μπορεί να συνάπτει συμβάσεις με τους χρήστες για τον καθορισμό των όρων εκμετάλλευσης των έργων και της οφειλόμενης αμοιβής, κ.α.

 Ο Οργανισμός έχει δικαίωμα είσπραξης και διανομής αμοιβών από πνευματικά δικαιώματα σε ατομική βάση μόνον μετά από ειδική εξουσιοδότησή του από τον δικαιούχο φωτογράφο.

  • Γραφεία: Χαρ.Τρικούπη 83, 2ος ορ.  – Αθήνα, T.K.: 106 81
  • Τηλ.: 210 3304687
  • E-Mail: foebusds@gmail.com