Εκθέσεις φωτογραφίας Νέα

IN MY VIEW: ΕΚΘΕΣΗ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑΣ ΣΤΟ BOOZE COOPERATIVA

Στόχος της έκθεσης είναι να φανεί η έρευνα που κάνει ένας φωτογράφος για να φτάσει στον στόχο του.

Στα έργα αυτής της έκθεσης, διακρίνουμε την προσπάθεια των φωτογράφων να εφαρμόσουν στα έργα τις γνώσεις τους, καθώς και να προσεγγίσουν το ορατό με ποικίλους τρόπους μετατρέποντας το σε φωτογραφία.

Ο φωτογράφος οφείλει να γεφυρώσει την απόσταση ανάμεσα σε αυτό που αντιλαμβάνεται το μάτι και σε αυτό που μπορεί να δημιουργήσει.

Η μέθοδος αυτή προκαλεί αντικρουόμενα συναισθήματα, ευφορίας και οδύνης, όμως εν τέλει είναι λυτρωτική και συντελείται βήμα προς βήμα.

Ο διδάσκων δεν προσπάθησε να υποδείξει μα ούτε και να συστηματοποιήσει την διδασκαλία στοχεύοντας στην επίτευξη ενός σίγουρου αισθητικού στερεότυπου, αντιθέτως προσπάθησε να βοηθήσει στην επινόηση και αποκωδικοποίηση που θα οδηγούσε κάθε φορά στην παραγωγή προσωπικού φωτογραφικού έργου.

Ανεξάρτητα από την αναπόφευκτη αξιολόγηση του θεατή, σε κάθε έργο διακρίνεται η αγωνία του δημιουργού να ορίσει την εικόνα και το ορατό και να ανακαλύψει εκ νέου τον κόσμο.

Στόχος της έκθεσης είναι να παρουσιαστεί όχι μόνο το έργο ως τελικό προϊόν, αλλά να φανεί και ολόκληρη η έρευνα που κάνει ένας φωτογράφος για να φτάσει στον στόχο του.
Η φωτογραφική διαδικασία, η μέθοδος, οι προβληματισμοί και οι ιδέες που κρύβονται πίσω από το έργο του είναι μερικά από τα ζητούμενα.

  • Επιμέλεια: Βασίλης Γεροντάκος
  • Διάρκεια: ως 13 Σεπτεμβρίου