Ενδιαφέρουν

ΣΥΣΤΑΣΗ ΝΕΟΥ Δ.Σ. ΣΤΗΝ ΠΟΦ

Όλα τα ονόματα και οι ιδιότητες που αναλαμβάνουν!

Μετά την λήξη του 19ου Συνεδρίου της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Φωτογράφων, που πραγματοποιήθηκε στις 9 και 10 Δεκεμβρίου 2017, εκλέχθηκε και το νέο ΔΣ. 

Αφού επιλέχτηκε το νέο συμβούλιο και ο αντιπρόσωπος για την ΓΣΕΒΕΕ Ανδρεόπουλος Ανδρέας,  ο πλειοψηφών σύμβουλος Διαμαντόπουλος Σπυρίδων συγκάλεσε σε σώμα τους εκλεγέντες και με μυστική ψηφοφορία εκλέχθηκε το νέο ΔΣ που είναι:

  • ΠΡΟΕΔΡΟΣ: ΔΙΑΜΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ
  • Α’ ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ :  ΜΑΝΙΩΡΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
  • Β’ ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ : ΤΣΙΓΚΟΥΛΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
  • ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ : ΑΝΔΡΕΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣ
  • ΕΙΔΙΚΟΣ ΓΡΑΜ/ΤΕΑΣ : ΚΩΤΣΙΑΡΗΣ ΝΙΚΗΤΑΣ
  • ΤΑΜΙΑΣ : ΜΠΕΘΑΝΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
  • ΜΕΛΗ: ΚΥΡΙΑΚΙΔΗΣ ΖΗΣΗΣ, ΣΤΑΜΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ, ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ