Ενδιαφέρουν Νέα

NEO Δ.Σ. ΣΤΗΝ ΕΦΕ: ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΚΑΙ ΠΑΛΙ Ο ΜΑΡΙΟΣ ΛΩΛΟΣ

Μάθετε αναλυτικά όλα τα ονόματα που στελεχώνουν το Δ.Σ. μετά τις εκλογές της 22-4-2016.

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ ΤΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ 

ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ Ε.Φ.Ε. ΤΗΣ 5ης Μαΐου 2016

Στην Αθήνα, σήμερα την 5η Μαΐου 2016, ημέρα Πέμπτη και ώρα 19.00 μ.μ συνήλθαν στα γραφεία της ΕΦΕ, οδός Φειδίου 2, 1ος όρ. οι παρακάτω που αποτελούν το Διοικητικό Συμβούλιο, μετά από την εκλογή τους κατά τις αρχαιρεσίες που πραγματοποιήθηκαν στις εκλογές της 22-4-2016 και είναι κατά σειρά των ψήφων που έλαβαν οι: ΚΟΥΤΡΟΥΜΑΝΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ (80), ΛΩΛΟΣ ΜΑΡΙΟΣ (53), ΠΑΠΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΓΙΩΡΓΟΣ (51), ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΤΩΝΗΣ (48), ΖΑΧΟΠΟΥΛΟΥ ΧΡΙΣΤΙΝΑ (47),
ΜΗΤΣΟΥΡΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ (41), ΚΟΥΤΟΥΛΟΓΕΝΗΣ ΗΛΙΑΣ (40), από το πλειοψηφήσαντα συνδυασμό «ΜΑΧΙΜΟΙ ΦΩΤΟΡΕΠΟΡΤΕΡ» (118 ψήφοι) και ΜΑΚΡΗΣ ΑΝΑΡΓΥΡΟΣ (37) και ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ (37) από τον συνδυασμό «ΔΙΑΦΑΝΕΙΑ – ΑΛΛΑΓΗ» (46 ψήφοι).

Στη συνεδρίαση παρευρίσκονται και οι κ.κ. ΚΑΡΒΟΥΝΤΖΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ και ΓΚΑΡΑΓΚΑΝΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ, αντίστοιχα ο Γραμματέας και το μέλος της εφορευτικής επιτροπής των εκλογών της 22ης Απριλίου 2016. Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει, σύμφωνα με το Νόμο και το Καταστατικό, η νόμιμη απαρτία, τα παραπάνω μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, προεδρεύοντος του κου ΚΟΥΤΡΟΥΜΑΝΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ, αρχίζουν τη συζήτηση του μόνου θέματος της Ημερήσιας Διάταξης: «Συγκρότηση του Διοικητικού Συμβουλίου σε Σώμα».

Ο Γραμματέας της Εφορευτικής Επιτροπής κ. ΚΑΡΒΟΥΝΤΖΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ανέγνωσε και ενώπιον των μελών του Δ.Σ τα αποτελέσματα των εκλογών της 22ης Απριλίου 2016.
                                   …………………………………………………………………………………………..

Μετά τις εισηγήσεις πραγματοποιήθηκε μυστική ψηφοφορία για την ανάδειξη των μελών του Προεδρείου, σύμφωνα με το άρθρο 30 του Καταστατικού της Ε.Φ.Ε. 

  • Για την θέση του Προέδρου μόνος υποψήφιος, όπως προτάθηκε και απεδέχθη, ήταν ο κ. Μάριος Λώλος. Έλαβε 5 ψήφους υπέρ, 2 κατά και 2 λευκά. Στη θέση του Προέδρου εκλέγεται ο κ. ΜΑΡΙΟΣ ΛΩΛΟΣ.
Μάριος Λώλος

Ο Πρόεδρος της Ε.Φ.Ε. Μάριος Λώλος – Φωτό: Άγγελος Χριστοφιλόπουλος/ FOSPHOTOS για το popaganda.gr

  • Για τη θέση του Αντιπροέδρου μόνος υποψήφιος, όπως προτάθηκε και απεδέχθη, ήταν ο κ. Νικολόπουλος Αντώνιος. Έλαβε 8 ψήφους υπέρ και 1 κατά. Στη θέση του Αντιπροέδρου εκλέγεται ο κ. ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ
  • Για τη θέση του Γεν. Γραμματέα μόνος υποψήφιος, όπως προτάθηκε και απεδέχθη, ήταν ο κ. Μήτσουρας Νικόλαος. Έλαβε 6 ψήφους υπέρ, 1 κατά και 2 λευκά. Στη θέση του Γεν. Γραμματέα εκλέγεται Ο κ. ΜΗΤΣΟΥΡΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ.
  • Για την θέση του Ειδ. Γραμματέα μόνος υποψήφιος, όπως προτάθηκε και απεδέχθη, ήταν ο κ. Κουτουλουγένης Ηλίας. Έλαβε 7 ψήφους υπέρ, 1 κατά και 1 λευκά. Στη θέση του Ειδ. Γραμματέα εκλέγεται ο κ. ΚΟΥΤΟΥΛΟΓΕΝΗΣ ΗΛΙΑΣ
  • Για τη θέση του ταμία μόνος υποψήφιος, όπως προτάθηκε και απεδέχθη, ήταν ο κ. Κουτρουμάνος Βασίλειος. Έλαβε 6 ψήφους υπέρ, 2 κατά και 1 λευκά. Στη θέση του Ταμία εκλέγεται ο κ. ΚΟΥΤΡΟΥΜΑΝΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ