Η Φοιτητική Ένωση για το Φύλο και την Ισότητα ΦΥΛ.ΙΣ ανακοινώνει ανοιχτό κάλεσμα για την υποβολή φωτογραφιών που προσεγγίζουν το φύλο, στο πλαίσιο της πανδημίας του COVID-19 και της καραντίνας που αυτή επέφερε.

Αφορμή για την έκθεση αποτέλεσαν οι πρωτόγνωρες συνθήκες εγκλεισμού και οι συνέπειες που βίωσε η κοινωνία. Οι διοργανωτές φιλοδοξούν να δώσουν ένα βήμα για να εκφραστούν οι ανησυχίες αυτές που σχετίζονται με το φύλο, το σεξουαλικό προσανατολισμό, την ταυτότητα φύλου και την έκφραση φύλου.

«Σεξουαλικότητα», «Βία», «Πνευματικός Εγκλεισμός» είναι μερικές από τις λέξεις που πρωταγωνιστούν στις ανοιχτές συζητήσεις την περίοδο ύπαρξης του COVID-19 σε σχέση με τους παραπάνω όρους, οι οποίες αποτελούν και τις τρεις ξεχωριστές θεματικές της έκθεσης.

Ο στόχος της έκθεσης είναι διπλός. Αφενός, να δημιουργηθεί ένα ασφαλές περιβάλλον καλλιτεχνικής έκφρασης χωρίς λογοκρισία, και αφετέρου να αποτελέσει η έκθεση την αφορμή να ξεκινήσει μια παραγωγική συζήτηση με καλλιτεχνικές, κοινωνικές, πολιτικές προεκτάσεις.

ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

 • Οι συμμετέχοντες/ουσες καλούνται να υποβάλουν φωτογραφίες που ανήκουν σε μία από τρεις θεματικές της έκθεσης: «Σεξουαλικότητα», «Βία», «Πνευματικός Εγκλεισμός», σε σχέση με το φύλο. Δεν τίθεται καλλιτεχνικός και αισθητικός περιορισμός σχετικά με τον χειρισμό και τον τρόπο απεικόνισης του αντικειμένου της έκθεσης.
 • Σε περίπτωση που στο υλικό απεικονίζονται πρόσωπα, απαραίτητη είναι η συγκατάθεση των απεικονιζόμενων.
 • Οι συμμετέχοντες/ουσες δεν πρέπει να προωθούν τις φωτογραφίες που έχουν υποβάλει στην πρόσκληση πριν από την ανακοίνωση των αποτελεσμάτων.

ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

 • Η συμμετοχή είναι ανοιχτή σε επαγγελματίες & μη φωτογράφους, χωρίς να υπάρχει ηλικιακό όριο.
 • Λόγω περιορισμού χώρου, υπάρχει όριο συμμετεχόντων/ουσών, που ορίζεται στα 100 άτομα.
 • Σε περίπτωση που οι συμμετοχές ξεπεράσουν τον αριθμό αυτόν, θα τεθεί χρονική προτεραιότητα.

ΥΠΟΒΟΛΗ ΥΛΙΚΟΥ

 • Το ανώτατο όριο υποβολής φωτογραφιών ανά άτομο είναι οι 2 λήψεις, οι οποίες μπορούν να ανήκουν σε διαφορετική κατηγορία η κάθε μία.
 • Η επιλογή των θεματικών στις οποίες ανήκει το εκάστοτε υλικό γίνεται από τον/την καλλιτέχνη/ιδα.
 • Οι φωτογραφίες θα πρέπει να έχουν δημιουργηθεί κατά την διάρκεια της κρίσης της νόσου COVID-19.
 • Η έκθεση θα λάβει χώρα στην επίσημη ιστοσελίδα της Ένωσης στο διαδίκτυο.
 • Τα αρχεία θα πρέπει να είναι σε μορφή jpg, διάστασης από 800 έως 1500 pixels. Κάθε αρχείο θα πρέπει να φέρει ως τίτλο το ονοματεπώνυμο του/της φωτογράφου με λατινικούς χαρακτήρες, χωρισμένο με κάτω παύλα και τον αύξοντα αριθμό της εικόνας (σε περίπτωση διπλής συμμετοχής), όπως στο παράδειγμα: name_lastname_01.jpg κ.ο.κ.
 • Η υποβολή προτάσεων γίνεται δεκτή έως τις 15 Φεβρουαρίου 2020 με ένα κλικ εδώ!

ΦΥΛ.ΙΣ. ανισότητες έμφυλες

Με τη συμμετοχή τους τα ενδιαφερόμενα άτομα επιτρέπουν στην«ΦΥΛ.ΙΣ, Φοιτητική Ένωση για το Φύλο και την Ισότητα» να συμπεριλάβει τα υποβληθέντα έργα τους στην έκθεση και στην σχετική διαδικτυακή πλατφόρμα, να τα χρησιμοποιήσει με έντυπο, ψηφιακό ή διαδικτυακό τρόπο για το σκοπό της προβολής και επικοινωνίας της έκθεσης και των συναφών ή και όχι δράσεων. Επίσης, βεβαιώνουν ότι έχουν λάβει γνώση και αποδέχονται πλήρως τους όρους της συμμετοχής τους στην ανοιχτή πρόσκληση, όπως αυτοί αναγράφονται παραπάνω.

Τα πνευματικά δικαιώματα των εικόνων παραμένουν ιδιοκτησία του/της δημιουργού / φωτογράφου της εικόνας. Συμμετέχοντας στην πρόσκληση, ο/η φωτογράφος εγγυάται ότι είναι ο δημιουργός και κάτοχος του έργου, ότι έχει την άδεια του θέματος, ότι τα έργα δεν παραβιάζουν δικαιώματα τρίτων (συμπεριλαμβανομένων των δικαιωμάτων απορρήτου, κατάχρησης, παρενόχλησης, παραπλανητικής συμπεριφοράς, αποκάλυψης, δημοσιότητας ή πνευματικών δικαιωμάτων).

Οι ενδιαφερόμενοι (-ες) μαζί με την φωτογραφία τους θα πρέπει να υποβάλουν επίσης:

 • Το ονοματεπώνυμό τους (υπάρχει η δυνατότητα τα άτομα να παραμείνουν ανώνυμα ή να χρησιμοποιήσουν κάποιο καλλιτεχνικό ψευδώνυμο, τα στοιχεία, όμως, θα πρέπει να συμπληρωθούν για αναγνώριση του ατόμου.
 • Ένα σύντομο βιογραφικό (μέχρι 200 λέξεις).
 • Ένα σύντομο κείμενο που θα αναφέρεται στο φωτογραφικό τους υλικό (η μορφή είναι ελεύθερη, μπορεί να είναι αφήγηση, ιστορία, περιγραφή, ποίημα κ.τ.λ).
 • Ένα λογαριασμό ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (σε περίπτωση που δεν υφίσται, μπορούν να υποβληθούν κάποια άλλα στοιχεία επικοινωνίας – π.χ.: τηλέφωνο)
 • Τα στοιχεία που συμπληρώνετε είναι εμπιστευτικά και δε θα χρησιμοποιηθούν εφόσον δε το επιθυμείτε.
 • Οι συμμετέχοντες (-ες) θα ενημερωθούν από την Ένωση μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου ή του εναλλακτικού τρόπου που δήλωσαν στην αίτηση.
 • Οι ημερομηνίες της έκθεσης θα ανακοινωθούν μετά το πέρας των δηλώσεων.

Για περαιτέρω διευκρινιστικές ερωτήσεις ή απορίες μπορείτε να επισκεφθείτε τη σελίδα της Ένωσης στο Facebook ή να στείλετε μέιλ στο phylis.exhibition@gmail.com.

Μπορεί να είναι εικόνα κείμενο που λέει "έκθεση φωτογραφίας ETKKEΣIMD περίοδος υποβολής 15/01- 15-02 oylis"