Νέα

ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ ΠΟΦ-ΥΠΑ ΜΕ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΑ DRONES

Η ΠΟΦ θα ανακοινώσει άμεσα σειρά πρωτοβουλιών που θα διευκολύνουν τους φωτογράφους – χειριστές drones.

Στις 30/8/2017 πραγματοποιήθηκε συνάντηση εκπροσώπων της Υπηρεσίας  Πολιτικής Αεροπορίας και της Π.Ο.Φ., κατόπιν αιτήματος της τελευταίας. Τα θέματα της συνάντησης ήταν τα Συστήματα μη Επανδρωμένων Αεροσκαφών (drones) και τα ζητήματα που αντιμετωπίζουν οι φωτογράφοι με βάση την εφαρμογή του Κανονισμού ΣμηΕΑ (drones).

Στην συνάντηση παρευρέθησαν από πλευράς της ΥΠΑ, ο κ.  Ν.  Σπέγης, συνεργάτης του Διοικητού σε θέματα Αερομεταφορών και Εναερίων Μέσων της ΥΠΑ και η κ. Α. Τσότρα, προϊσταμένη του Τμήματος Ιδιωτικής Αεροπορίας (Δ2/Δ). Από την πλευρά της Ομοσπονδίας, παρευρέθησαν ο πρόεδρος, Διαμαντόπουλος Σπύρος, ο Γεν. Γραμματέας,  Ανδρεόπουλος Ανδρέας και το Μέλος της Διοίκησης, Κωνσταντινίδης Γεώργιος.

Η συζήτηση ήταν εποικοδομητική και διαφωτιστική και επικεντρώθηκε στην  αδειοδότηση των φωτογράφων-χειριστών ΣμηΕΑ, στο πλαίσιο της λειτουργίας των Εκπαιδευτικών Κέντρων ΣμηΕΑ,  στην ασφάλεια πτήσεων καθώς και στην δυνατότητα φωτογραφίσεων με ΣμηΕΑ εντός κτημάτων και άλλων χώρων φωτογράφισης σε απόσταση μικρότερη των 8 χλμ από αεροδρόμια.

Τέλος, συμφωνήθηκε να βρεθεί τόπος και χρόνος, με ευθύνη της Π.Ο.Φ., ώστε να γίνει σχετική ημερίδα ενημέρωσης των Φωτογράφων από εκπροσώπους της ΥΠΑ.

Η ΠΟΦ θα ανακοινώσει άμεσα (έως 15/9) μια σειρά πρωτοβουλιών που θα διευκολύνουν τους φωτογράφους που χειρίζονται ΣμηΕΑ (drones) ή κάνουν χρήση αυτών.