Ενδιαφέρουν Νέα

ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ ΚΑΙ ΕΘΕΛΟΝΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΤΟ ATHENS PHOTO FESTIVAL

Μετά την ολοκλήρωση της απασχόλησης, χορηγείται Βεβαίωση Απασχόλησης και συστατική επιστολή.

To Athens Photo Festival αναζητά άτομα για πρακτική άσκηση και εθελοντική εργασία, προσφέροντάς τους την ευκαιρία να συμμετέχουν έμπρακτα με τις γνώσεις, τη δημιουργικότητα και τη θετική τους διάθεση στην προετοιμασία και διεξαγωγή ενός διεθνούς φεστιβάλ.

Το πρόγραμμα απασχόλησης του Athens Photo Festival παρέχει τη δυνατότητα να αναλάβουν ενεργό ρόλο σε βασικούς τομείς της διοργάνωσης όπως:

  • Συντονισμός προγράμματος
  • Στήσιμο και λειτουργία εκθέσεων
  • Επικοινωνία (γραφείο τύπου, social media)
  • Γραμματειακή υποστήριξη
  • Διαχείριση ιστοσελίδων
  • Καταλογογράφηση φωτογραφικών βιβλίων
  • Φωτογραφική και οπτικοακουστική κάλυψη
  • Γραφιστικές εφαρμογές

Οι απασχολούμενοι θα ενταχθούν στο συνολικό οργανόγραμμα, ανάλογα με το αντικείμενο των σπουδών, τον ελεύθερο τους χρόνο και τα ιδιαίτερα γνωστικά τους ενδιαφέροντα.

Η Εθελοντική Εργασία στο Athens Photo Festival διαρκεί από 1 έως 3 μήνες, με δυνατότητα πλήρους ή μερικής απασχόλησης.

Η Πρακτική Άσκηση στο Athens Photo Festival διαρκεί από 2 έως 6 μήνες και εφαρμόζεται η διαδικασία που ακολουθεί η κάθε σχολή.

Μετά την ολοκλήρωση της απασχόλησής τους, χορηγείται Βεβαίωση Απασχόλησης και συστατική επιστολή που καλύπτει την περίοδο της άσκησης και τον τομέα απασχόλησης..

Για εκδήλωση ενδιαφέροντος, μπορείτε να συμπληρώσετε την Αίτηση Εθελοντή ή την Αίτηση για Πρακτική Άσκηση.

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε με το Ελληνικό Κέντρο Φωτογραφίας:
Tηλ.: 210 9211 751, Email: contact@hcp.gr

  • Φωτό: Λεωνίδας Κουργιαντάκης