Ενδιαφέρουν

WOMENPHOTOGR: BODY CULTURE

Η κοινότητα #WomenPhotoGR απευθύνει ανοιχτό κάλεσμα στο πλαίσιο του νέου συμμετοχικού project με τον παραπάνω τίτλο. Η προθεσμία αποστολής του υλικού είναι η 19η Νοεμβρίου.

Ο τρόπος συμμετοχής είναι εξαιρετικά απλός!