Πανελλήνιοι Διαγωνισμοί

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑΣ ΜΕ ΘΕΜΑ ΤΑ 200 ΧΡΟΝΙΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΠΑΝΑΣΤΑΣΗ

Διαβάστε όλες τις λεπτομέρειες συμμετοχής!

Ο Δήμος Τρίπολης στο πλαίσιο των εορτασμών για τα 200 χρόνια από την Ελληνική Επανάσταση, σε συνεργασία με το TwoSideCityProject διοργανώνουν Φωτογραφικό Διαγωνισμό με θέμα «TRIPOLITSA – ISO 200».

Ο διαγωνισμός έχει στόχο αφενός την αποτύπωση των στοιχείων που έχουν σημείο αναφοράς την επέτειο των 200 χρόνων από την έναρξη της Ελληνικής Επανάστασης, και αφετέρου την κατανόηση της καταλυτικής συμμετοχής και προσφοράς των ανθρώπων και της περιοχής, στον αγώνα της Παλιγγενεσίας, έτσι όπως θα επιλέξουν οι συμμετέχοντες να τα αποδώσουν, μέσω των φωτογραφιών τους για να ευαισθητοποιήσουν το κοινό που θα τις δει.

Θέμα του διαγωνισμού δεν είναι άλλο από την εξύμνηση του ελληνικού ιδεώδους. Ο πρωτοποριακός – ξεχωριστός χαρακτήρας του εν λόγω project έγκειται, τόσο στις ιδιαίτερες προϋποθέσεις – προδιαγραφές τις οποίες θα πρέπει να πληρούν οι φωτογραφίες που θα συμμετέχουν στο διαγωνισμό (h κάθε λήψη πρέπει να γίνει σε συγκεκριμένη τιμή ευαισθησίας: ISO 200!), όσο και στον εντυπωσιακό και πρωτότυπο τρόπο με τον οποίο αυτές θα παρουσιασθούν, σε μεγάλες δηλαδή διαστάσεις (3x3) και φωτιζόμενες εσωτερικά έτσι ώστε να αποτελούν «μικρές οάσεις» τέχνης και φωτός στα κεντρικά σημεία της πόλης όπου θα εκτεθούν για μήνες.

ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΟΝ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ

Δικαίωμα συμμετοχής

 • Δικαίωμα συμμετοχής στο διαγωνισμό έχουν όλοι οι ερασιτέχνες και επαγγελματίες φωτογράφοι ανεξάρτητα από εθνικότητα, τόπο διαμονής και κράτος. Σε περίπτωση συμμετοχής ανήλικου φωτογράφου, αυτό θα γίνει με τη συναίνεση των γονέων.
 • Η συμμετοχή στον διαγωνισμό είναι δωρεάν.
 • Κάθε διαγωνιζόμενος/η μπορεί να συμμετέχει με 1 έως 3 φωτογραφίες.
 • Η υποβολή των φωτογραφιών θα γίνεται από τις 20-06-2021 κι ώρα 00:01 έως 05-07-2021 κι ώρα 23:59 στην ηλεκτρονική πλατφόρμα iso200.TwoSideCity.gr
 • Οποιαδήποτε συμμετοχή που θα αποσταλεί μετά το πέρας της ανωτέρω ημερομηνίας και ώρας θα θεωρείται αυτόματα άκυρη και μη αποδεκτή.

Προδιαγραφές

 • Ο φωτογράφος θα πρέπει να είναι ο πνευματικός δημιουργός του έργου που θα υποβάλλει. Σε περίπτωση που οι φωτογραφίες απεικονίζουν πρόσωπα εν αγνοία τους ή χωρίς την έγκρισή τους, την ευθύνη φέρει αποκλειστικά ο φωτογράφος στον οποίο ανήκει το έργο.
 • Δεν θα γίνονται δεκτές συμμετοχές έργων που περιέχουν απρεπές, ανήθικο και προσβλητικό περιεχόμενο με το θέμα. Τα έργα δεν πρέπει να παραπέμπουν σε εμπορικά σήματα τρίτων.
 • Στο διαγωνισμό αυτό θα γίνουν δεκτές φωτογραφίες που θα αποσταλούν σε ψηφιακό αρχείο και θα πρέπει αναρτηθούν στην ηλεκτρονική πλατφόρμα iso200.TwoSideCity.gr συνοδευόμενες από τα εξής στοιχεία: Όνομα, Επώνυμο, Τηλέφωνο επικοινωνίας, Διεύθυνση, Πόλη, Ε-mail, Τίτλος φωτογραφίας και μικρό κείμενο με στοιχεία που θέλει να αναρτήσει ο δημιουργός.
 • Τα έργα που θα συμμετέχουν στον διαγωνισμό θα πρέπει να έχουν τις ακόλουθες προδιαγραφές: Υποχρεωτικά οι φωτογραφίες θα πρέπει να έχουν ληφθεί με ευαισθησία (ISO) 200, με χρήση τετράγωνου φορμά ή να είναι κροπαρισμένες σε τετράγωνη διάσταση
 • Οι φωτογραφίες θα σταλούν σε δυο μορφές:

A) Σε εκτυπώσιμη μορφή

Ανάλυση 11339 x 11339 pixels στα 96dpi
Μορφή αρχείου jpg, maximum quality
Μέγεθος αρχείου έως 50MB,
Μορφή ονομασίας αρχείου: (επίθετο και όνομα σε λατινικό αλφάβητο)_(μηδέν & αύξων αριθμός φωτογραφίας) χωρίς κενά π.χ. georgiou_georgios_01.jpg

Β) Για χρήση στο διαδίκτυο

Ανάλυση 800 x 800 pixels στα 72dpi
Μορφή αρχείου jpg, maximum quality
Μέγεθος αρχείου έως 1MB,
Μορφή ονομασίας αρχείου: (επίθετο και όνομα σε λατινικό αλφάβητο)_(μηδέν & αύξων αριθμός φωτογραφίας) χωρίς κενά π.χ. georgiou_georgios_01.jpg

Διεύθυνση και μέλη επιτροπής

 • Καλλιτεχνικός Διευθυντής: Νίκος Φλώρος, γλύπτης – εικαστικός

Η κριτική επιτροπή του διαγωνισμού αποτελείται από τους φωτογράφους:

 • Βαγγέλη Κύρη
 • Βασίλη Κουτρουμάνο
 • Γεώργιο Καραγιάννη

Υπεύθυνος διαγωνισμού: Θεόδωρος Τσάμης

 • Τηλ. Επικοινωνίας για πληροφορίες: 2713 610454
 • Ώρες επικοινωνίας: 09:00 – 13:00

Διαδικασία

Οι φωτογραφίες που θα αναρτηθούν στην ειδική πλατφόρμα θα μπουν σε ψηφοφορία κοινού από την οποία θα προκύψουν οι 40 προτιμώμενες λήψεις.

Από τις λήψεις αυτές η επιτροπή διαγωνισμού θα επιλέξει τις τρεις επικρατέστερες. Θα δοθούν τρία βραβεία, τα οποία έχουν φιλοτεχνηθεί από τον εικαστικό γλύπτη Νίκο Φλώρο και θα συνοδεύονται από χρηματικά έπαθλα:

 • 1ο βραβείο: 500 €
 • 2ο βραβείο: 300 €
 • 3ο βραβείο: 150 €

Οι προκριθέντες θα λάβουν αναμνηστικό συμμετοχής.

Οι αποφάσεις της κριτικής επιτροπής είναι οριστικές και αμετάκλητες.

Τα αποτελέσματα του διαγωνισμού θα ανακοινωθούν από τον Δήμο Τρίπολης (tripolis.gr) και από την ηλεκτρονική σελίδα του διαγωνισμού. Η απονομή των βραβείων θα γίνει σε δημόσια διαδικτυακή τελετή.

Όροι και δεσμεύσεις

Οι συμμετέχοντες στο διαγωνισμό παραχωρούν στους διοργανωτές, το δικαίωμα χρήσης των έργων τους στην υπαίθρια έκθεση που θα διοργανωθεί σε χρονικό διάστημα που θα ανακοινωθεί. Τα 40 προκριθέντα από το κοινό έργα, θα τυπωθούν σε μεγάλες, εσωτερικά φωτιζόμενες, επιφάνειες διαστάσεων 3Χ3 μέτρα και θα παρουσιαστούν σε δημόσια έκθεση, σε κεντρικά σημεία της πόλης που έχει επιλέξει ο Δήμος Τρίπολης.

Επίσης οι συμμετέχοντες στο διαγωνισμό παραχωρούν το δικαίωμα στους διοργανωτές να τυπώσουν τα έργα σε κατάλογο της έκθεσης, τον οποίο δικαιούνται να διακινούν και ηλεκτρονικά. Από την πλευρά τους οι διοργανωτές κατά τις ανωτέρω περιγραφόμενες χρήσεις υποχρεούνται να αναφέρουν το ονοματεπώνυμο του/της δημιουργού σε εμφανές σημείο.

Η συμμετοχή στο διαγωνισμό συνεπάγεται αυτόματα την ανεπιφύλακτη αποδοχή από μέρους των διαγωνιζομένων όλων των όρων της παρούσας προκήρυξης και η μη ακριβής συμμόρφωση προς τους όρους του διαγωνισμού αποτελεί λόγο αποκλεισμού από αυτόν. Κάθε συμμετέχων ρητά συναινεί στη χρήση του ονόματος του και του έργου του στο πλαίσιο διενέργειας του διαγωνισμού, της έκθεσης και του τυπωμένου ή ψηφιακού καταλόγου, άνευ ανταλλάγματος.


Θέλεις να μαθαίνεις άμεσα όλες τις ειδήσεις του Photonet;
Θέλεις ακόμα περισσότερα νέα για τη φωτογραφία;

 

Κάνε like στη σελίδα μας στο Facebook
Ακολούθησέ μας στο Ιnstagram

Photonet Newsletter
Kάθε Τρίτη & Πέμπτη όλα τα φωτογραφικά νέα δωρεάν!


 
Aρθρογράφος

Μαίρη Μελετζή

Απόφοιτος του Τμήματος Κοινωνικής Εργασίας του Τ.Ε.Ι. Αθήνας. Αγαπά την φωτογραφία, αφού από όλα τα μέσα έκφρασης, είναι το μόνο που ακινητοποιεί μια συγκεκριμένη στιγμή στο χρόνο. Η φωτογραφία είναι βασικό μέσο έκφρασής της και η έρευνα την συναρπάζει. Επιπλέον, ασχολείται με τον αθλητισμό.

Θέλετε να σας ενημερώνουμε προσωπικά;
   

Συνεχίζοντας να χρησιμοποιείτε την ιστοσελίδα, συμφωνείτε με τη χρήση των cookies. Περισσότερες πληροφορίες.

Οι ρυθμίσεις των cookies σε αυτή την ιστοσελίδα έχουν οριστεί σε "αποδοχή cookies" για να σας δώσουμε την καλύτερη δυνατή εμπειρία περιήγησης. Εάν συνεχίσετε να χρησιμοποιείτε αυτή την ιστοσελίδα χωρίς να αλλάξετε τις ρυθμίσεις των cookies σας ή κάνετε κλικ στο κουμπί "Κλείσιμο" παρακάτω τότε συναινείτε σε αυτό.

Κλείσιμο