Μόλις κυκλοφόρησαν
Η ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΚH ΑΤAΚΑ ΤΟΥ 7ΗMEΡΟΥ
H δεξιότητα στη φωτογραφία αποκτάται με την εξάσκηση και όχι με τις αγορές. Percy W. Harris