Μόλις κυκλοφόρησανΕκθέσεις Φωτογραφίας


Η ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΚH ΑΤAΚΑ ΤΟΥ 7ΗMEΡΟΥ
Η καλή φωτογραφία είναι αυτή που επικοινωνεί ένα γεγονός, αγγίζει την καρδιά του θεατή της και καταφέρνει να τον αλλάξει μόνο και μόνο επειδή την είδε. Είναι δηλαδή, με μια λέξη, αποτελεσματική.Irving Penn